ALL INDIA CARROM FEDERATION

REFEREES’ PANEL

1 Ajit Sawant Maharashtra
2 Debasis Choudhury Bengal
3 K.S. Chikhale Maharashtra
4 Praveen Kumar T. Hyderabad
5 S. Shoban Raj Hyderabad
6 C. Gunasekaran Tamil Nadu
7 S.R. Kulkarni Maharashtra
8 V. Thangavelu Tamil Nadu
9 Ms Kunja Phanse Gujarat
10 K.V.S.S.S. Murthy Karnataka
11 G. Jaffurulla Khan Tamil Nadu
12 A. Usha Rani Air India
13 A. Lingaraj Kannan Tamil Nadu
14 Ashish Anand Bagkar Maharashtra
15 D.N. Talukdar Bengal
16 Alok Guha Chhattisgarh
17 Kakula Subba Rao Andhra
18 K. Vellingiri Tamil Nadu
19 K.M.B.Baruah Assam
20 Tarun Chowdhury Assam
21 Ramesh Kumar Verma Uttar Pradesh
22 Nazmul Haque Laskar Assam